A čo je vlastne svetlo?

Viditeľná časť elektromagnetického spektra, ktorú možno voľne sledovať rozloženú na jednotlivé farby v dúhe. Rozdiely medzi jednotlivými farbami určuje ich rozdielna vlnová dĺžka. Ich schopnosť prenikať kožou spočíva v dĺžke vĺn.

elektromagnetické spektrum

 • Ultrafialové svetlo - nižšia ako 400nm. Je pod hranicou viditeľného elektromagnetického žiarenia. Spôsobuje opálenie pokožky a je zodpovedné za rozvoj rakoviny kože.
 • Viditeľné svetlo - v rozpätí 400 -780 nm.
 • Infračervené svetlo - od 780 - 50 000 nm. Nachádza sa nad hranicou viditeľnosti.. má tepelné účinky a v súčasnosti sa využíva v reumatológii a športovej medicíne pri liečbe bolesti a uvoľnenia svalového napätia.
 • Laserové svetlo - jednofarebné, koherentné, polarizované, nízkoenergetické. Ak sa s ním zachádza nesprávne, alebo s ním zachádza neškolená osoba, môže byť veľmi nebezpečné.
popis svetelných vĺn

Svetlo BIOPTRON je:

 • Polarizované - jeho svetlo sa pohybuje v rovnobežných rovinách
 • Polychromatické - dĺžka jeho vĺn je v rozmedzí 480-3400nm, t.z. že zahŕňa viditeľné svetlo a časť infračerveného žiarenia. Elektromagnetické spektrum neobsahuje UV žiarenie a teda je bezpečné.
 • Nekoherentné - svetelené vlny nie sú synchronizované, ale fázovo posunuté
 • nekoherentné svetlo
 • Nízkoenergetické - má nízku energetickú hustotu a na liečenú plochu dopadá so stálou, konštantnou intenzitou. A práve táto hustota má biostimulačné účinky.

Výrobca unikátnej svetelnej terapie zašiel vo svojich výskumoch ďalej a spojil vedecké poznatky o potrebe svetla a vplyve farieb na organizmus s alternatívnym liečením. Zdravie v tomto ponímaní je podmienené nielen rovnováhou našich telesných potrieb, ale aj potrebami citovými, duševnými i duchovnými.

Výsledkom výskumov spoločnosti BIOPTRON AG je sedem unikátnych sklenených farebných filtrov. Ich farba zodpovedá farbám siedmich hlavných energetických centier, zvaných čakry.

Filtre najvyššej kvality prepúšťajú len požadovanú časť svetelného spektra, pričom ostatné svetlo odrážajú. Podstatou terapie farbami je pôsobenie svetla cez farebný filter na jednotlivé čakry, čím ovplyvňuje ich energetický stav. O ostatné sa už postará náš inteligentný systém, ktorý ďalej dopraví energiu práve k tým vnútorným orgánom, kde ju najviac potrebujeme a spustí prostredníctvom buniek samoliečenie.

 • Bioptron terapia farbami je jednoduchá a bezpečná
 • Farebné svetlo pracuje nezávisle na osobných pocitoch
 • K zmenám dochádza pomalšie, ale trvalejšie
 • Prevzatím zodpovednosti za vlastné zdravie získate sebadôveru a silu
Colorterapia Bioptron