O mne...

Už niekoľko rokov sa zaujímam o alternatívnu medicínu a hľadám spôsoby ako pomôcť sebe a tým, ktorí sa chcú o svoje zdravie starať aj iným spôsobom.

Môj záujem ma priviedol k rozličným spôsobom a technikám, ktoré obohatili moje poznanie a pomohli riešiť viaceré zdravotné problémy. Mnohí z vás si už určite všimli, že sa okolo nás dejú veci, ktoré si nevieme racionálne vysvetliť, alebo sme sa stretli s ľuďmi, pri ktorých nás premkne nevysvetliteľný, čudný pocit. To, čo evokuje tieto naše čudné pocity sú jemné vibrácie energií, ktoré okolo seba vysielame bez ohľadu na to, či sme schopní tomu uveriť, alebo si to nechceme, či nevieme pripustiť.
Niektorí z tých "čudných" ľudí majú zvláštne schopnosti, s ktorými sa narodili a naučili používať, či už pre dobro, lebo to ide aj inak, alebo ich získali vplyvom rozličných okolností počas života. Tiež som bola jednou z "neveriacich Tomášov" a keďže som spomínané schopnosti nemala, a chcela som vedieť o tom viac, priviedla ma moja zvedavosť k prírodnému liečeniu a liečiteľstvu. Absolvovala som niekoľko kurzov, niektoré aj opakovane, a snažila som sa pochopiť, čo sa to okolo nás deje, ako to funguje.

Reiki

certifikát Reiki

Reiki je liečivá energia vesmíru, je to forma prírodného liečenia, ktoré pomocou univerzálnej energie dokáže človeka liečiť. Metóda pochádza z Tibetu a je 3 tisíc rokov stará. Objavil ju pôvodne budhistický mních Mikao Usui v starých tibetských spisoch. Reiki je pôsobenie energie, fyzikálne merateľnej, ktorá prúdi do tela terapeuta a ten ju prostredníctvom rúk odovzdáva prijímateľovi. Aby to však fungovalo, musí majster - učiteľ REIKI - inicializovať, teda naladiť terapeuta postupne v troch stupňoch. Okrem spôsobov liečenia ľudí je možné vesmírnu energiu prostredníctvom terapeuta REIKI odovzdávať zvieratám, rastlinstvu, programovať amulety, polodrahokamy, drahokamy, mentálne liečiť a rôzne ďalšie techniky.

Fototerapia Bioptron

certifikát Zepter

Jednou z ďalších techník, ktoré ma svojou účinnosťou najviac zaujali je aj systém fototerapie BIOPTRON. Stala som sa certifikovanou reprezentantkou firmy ZEPTER v divízii Medical, ktorá šíri vo svojej misii zdravia a krásy výrobky a produkty s cieľom zlepšovať kvalitu života ľudí na celom svete.

Darina Zderková