Terapia farbami - colorterapia

Liečenie farbami je liečenie na holistickej úrovni, ktoré je zamerané na príčiny ochorení a nielen na ich príznaky. Podstata terapie farbami spočíva v tom, že farby unikátnych sklenených filtrov, ktoré je možné na prístroji meniť, sú vyrobené tak aby zodpovedali farbám siedmich základných energetických centier – čakrám.

Každá farba má svoje vibrácie, svoju vlnovú dĺžku, ktorá zodpovedá vibráciám orgánov, svalov a kostí prislúchajúcich do oblasti pôsobenia príslušnej čakry. Prúdenie svetla s príslušným farebným filtrom dopĺňa energiu čakry a odtiaľ sa šíri meridiánmi k orgánom a pomáha ich nielen liečiť, ale aj vyrovnávať ich energetický potenciál, zvyšuje ich odolnosť voči chorobám, a zároveň v prípade, keď je čakra preťažená svojou osobitnou farbou, odporúča sa ju doplniť – vyvážiť – farbou doplnkovou.

Treba však mať na pamäti, že terapia svetlom a farbami nie je alternatívou odbornej lekárskej terapie. Je doplnkom medicíny a môže priniesť rýchlejšie výsledky, odstrániť príčinu ochorenia. A ak spoznáme príčinu ochorenia pomôžeme svojmu telu spustiť jeho samoliečbu.

Liečenie vykonávame certifikovaným zdravotníckym prístrojom BIOPTRON pri použití unikátnych farebných filtrov. Terapia spočíva v nasvetľovaní siedmich energetických centier. Každé energetické centrum osvetlíme príslušným farebným filtrom cca 8 minút a stabilizujeme to isté centrum doplnkovou farbou ďalších 8 minút.

CENA SLUŽBY:

Vyrovnanie energií v energetických centrách

v trvaní cca 120 min: 20 € s DPH

Ak máte záujem o túto službu alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte ma kontaktovať.