6. čakra

čela, tretie oko - Adžna

šiesta čakra indigová čakra
Farba: indigová
Endokrinná žľaza: hypotalamus, epifýza, hypofýza

Nachádza sa uprostred čela nad koreňom nosa. Oba tieto víry - nad koreňom nosa a uprostred zátylku - označujú posledný a najvyšší stupeň nášho psychospirituálneho vývoja. Tu by sa mala vytvoriť schopnosť človeka nadviazať kontakt s kozmickým vedomím. Prislúcha jej farba indigová.

Na telesnej úrovni riadi adžna náš centrálny nervový systém a súčasne je rozhraním , cez ktoré môžeme komunikovať s nadvedomím. V oblasti bezprostredného vplyvu tohto centra ležia čelové dutiny, vnútorný zrak a vnútorné oko, mozog so žľazami.

Čakra " tretie oko " je sídlom všetkých procesov vnímania. To, čo sme predtým možno len tušili sa na tejto úrovni stáva jasnou a intuitívnou znalosťou, intelektuálnou schopnosťou rozlišovať. Sila našej predstavivosti vytvára energiu na splnenie myšlienky, alebo túžby.

Vyvážené energie tejto čakry sa prejavujú vnímaním sveta novým spôsobom. Tretie oko je " prebudené" a sprostredkováva prístup k duchovnému vnímaniu, telepatii a mimozmyslovým vnemom. Myslenie a poznanie sa prehlbuje.

Oslabenie čakry adžna sa prejavuje rovnako ako u ostatných čakier, ale s tým rozdielom, že v dôsledku sprostredkovania nervovým systémom nie je postihnutá len vlastná oblasť pôsobenia čakry - teda hlava, ale môže byť zasiahnuté celé telo. Nedostatočná funkcia čakry v oblasti jej pôsobenia a riadenia sa prejaví zábudlivosťou, poruchami zraku. Symptómami zasa stavy vyčerpanosti, sústavná únava, nedostatočná schopnosť regenerácie.

Nadbytok energie v čakre sa môže prejaviť u fanatikov, egocentrikov, dogmatických prívržencov cirkvy, u ľudí so stavovskou domýšľavosťou.

Disharmóniu šiestej čakry vidíme u ľudí, ktorí odmietajú duchovné poznatky, považujú ich za preludy a ich život určujú len materiálne potreby...

Je viacero spôsobov ako aktivizovať, či vyvážiť energiu šiestej čakry. Jednou z mnohých je pôsobiť na čakru "tretie oko" polarizovaným, polychromatickým, nekoherentným, nízko energetickým svetlom BIOPTRON pri použití skleneného filtra indigovej farby.