prehľad čakier

Aura a masáže

čo je to aura Kvalitu ľudskej aury, jej tvar a farby v nej, ovplyvňujú nielen naše myšlienky, konania a povahové vlastnosti , ale vplývajú na ňu aj energie vonkajšie, t.j. energie prostredia, v ktorom sa pohybujeme, energie ľudí, s ktorými prichádzame do styku. Taktiež rozličné ľudské činnosti, ktorými neprimerane zaťažujeme naše telo a

1. čakra

základná, koreňová – Múladhára

prvá čakra červená čakra
Farba: červená
Živel: zem
Endokrinná žľaza: pohlavné orgány (vaječníky a semenníky)

Centrum koreňovej čakry sa nachádza na spodnom okraji chrbtice, pri kostrči. Je to disk šošovicového tvaru o priemere 6 až 10 cm.

2. čakra

sakrálna, krížová, sexuálna - Svádhištána

druhá čakra oranžová čakra
Farba: oranžová
Živel: voda
Endokrinná žľaza: nadobličky

Sexuálna čakra sídli v podbrušku a pulzuje medzi bedrovými jamkami. Hlavná funkcia svádhištány je spojená s vylučovaním, preto ju nazývajú aj čakrou vylučovacou. Prislúcha jej farba oranžová.

3. čakra

solar plexus, sleziny - Manipúra

tretia čakra žltá čakra
Farba: žltá
Živel: oheň
Endokrinná žľaza: podžalúdková žľaza - pankreas

Tretia čakra pulzuje žltým svetlom v mieste, kde tvorí rebrový oblúk tvar písmena "V". Prislúcha jej farba žltá.

4. čakra

srdcová - Anáhata

štvrtá čakra zelená čakra
Farba: zelená
Živel: vzduch
Endokrinná žľaza: thymus - detská žľaza

Štvrtá čakra pulzuje uprostred hrudníka. Väčšinou má zelenú farbu, ale keď je v harmonickom stave, sú v nej primiešané ružové a zlaté odtiene.

5. čakra

krčná - Višuddha

piata čakra modrá čakra
Farba: modrá
Živel: éter
Endokrinná žľaza: štítna žľaza

Krčná čakra je prvou z čakier, ktorá predstavuje bránu k energetickej, duchovnej a spirituálnej úrovni, je bránou k múdrosti. Nachádza sa vo výške hrtana a jej farba je modrá.

6. čakra

čela, tretie oko - Adžna

šiesta čakra indigová čakra
Farba: indigová
Endokrinná žľaza: hypotalamus, epifýza, hypofýza

Nachádza sa uprostred čela nad koreňom nosa. Oba tieto víry - nad koreňom nosa a uprostred zátylku - označujú posledný a najvyšší stupeň nášho psychospirituálneho vývoja. Tu by sa mala vytvoriť schopnosť človeka nadviazať kontakt s kozmickým vedomím. Prislúcha jej farba indigová.

7. čakra

korunná - Sahasrára

siedma čakra fialová čakra
Farba: fialová
Endokrinná žľaza: hypofýza, epifýza

Energetický vír temennej čakry sa nachádza nad hlavou. Niekedy sa táto čakra vznáša nad hlavou ako škrupinka a snáď aj preto ju nazývajú korunnou. V aktívnom stave sa chveje najviac zo všetkých a srší ohňostrojom farieb. Prislúcha jej farba fialová.