Farby aury

farby aury

Farba aury je u každého človeka iná. Ovplyvňujú ju rôzne aspekty – myslenie, strava, zdravotný stav, oblečenie, ale aj ľudia, ktorými sa obklopujeme. Žiadna farba aury nie je ani dobrá ani zlá, dôležitá je jej jasnosť a priezračnosť.

Jasná a silná farba charakterizuje zdravého a šťastného človeka. Keď sa v nej objavujú tiene a zakalenia, signalizuje zdravotné, alebo psychické problémy. Farba aury, ktorá sa tak často nemení a je dominantnou, prípadne prevláda nad ostatnými, sa nazýva základná. Pulzuje v najtesnejšej blízkosti tela a najlepšie je ju vidieť okolo hlavy a ramien. Základná farba určuje typ našej osobnosti, povahové črty.

Ak teda robíte v živote to, čo vás baví, máte na to dispozície, vaša aura je s najväčšou pravdepodobnosťou žiarivá a silná. Ak je však základná farba vašej aury nevýrazná, mali by ste svoj život prehodnotiť a vykonať zmenu, ktorá vás posunie bližšie k vašim túžbam.

Okrem základnej farby nachádzame v aure aj doplňujúce farby, ktoré sú menej výrazné, menšie a ktoré sa vplyvom už spomínaných aspektov neustále menia.

Čo teda znamenajú jednotlivé farby aury?

Červená ako základná farba

červená farba

je farbou dynamických, súťaživých, ctižiadostivých, optimistických ľudí. Títo ľudia sa často objavujú v zodpovedných postaveniach, pretože majú potrebnú priebojnosť, vodcovský talent, dôkladnosť, životnú silu.

Červená ako doplňujúca farba

charakterizuje ľudí vyhľadávajúcich moc a finančné ohodnotenie v postaveniach, ktoré zodpovedne vykonávajú, majú z nich radosť.

rozloženie aury okolo tela

Oranžová ako základná farba

oranžová farba

je typická pre úspešných, taktných, láskavých ľudí s obchodným citom, kreatívnym myslením.

Oranžová ako doplňujúca farba

charakterizuje ľudí, ktorí trávia veľa času s rodinou a najbližšími priateľmi. Majú sklony sa o niekoho starať.

Žltá ako základná farba

žltá farba

je farbou hravých, zábavných, zvedavých a aktívnych ľudí. Sú spoločenskí. Púšťajú sa do mnohých vecí naraz a potom im chýba sila dotiahnuť ich do konca.

Žltá ako doplňujúca farba

charakterizuje ľudí, ktorí sa nadchnú pre nové myšlienky, veľa o nich hovoria. Sú kreatívni, radi spievajú, tancujú, maľujú, tvoria.

Zelená ako základná farba

zelená farba

je farbou prirodzených, spokojných, harmonických ľudí. Sú rýchlo chápajúci, ale aj tvrdohlaví a neústupní na ceste za svojím cieľom.

Zelená ako doplňujúca farba

charakterizuje ľudí neúnavných v riešení ťažkých úloh a dosahovaní cieľov, zhovorčivých, s organizačnými schopnosťami.

Modrá ako základná farba

modrá farba

je farbou ľudí starostlivých, citlivých, milých, verných a pomáhajúcich

Modrá ako doplňujúca farba

je charakteristická pre ľudí túžiacich po slobode a zmene.

Indigová ako základná farba

indigová farba

je farbou ľudí hlbokých citov, potrebou pomáhať iným a preto často nedokážu odmietnuť iných. Prejavujú sa u nich umelecké sklony.

Indigová ako doplňujúca farba

charakterizuje ich starostlivosť o zverených, riešenie rodinných problémov a v rodine sú tými, ktorým sa zverujeme s našimi problémami.

Fialová ako základná farba

fialová farba

je farbou citlivých, intuitívnych ľudí, vnímajúcich pocity iných. Dokážu im radiť a podporovať ich. Sú charizmatickí.

Fialová ako doplňujúca farba

charakterizuje ich vysoká citlivosť a vnímavosť, radi sa v vzdelávajú v duchovných a metafyzických odvetviach

Biela ako základná farba

biela farba

je farbou čistoty a charakterizuje ľudí, ktorí sa sústreďujú na blaho ostatných, majú nadzmyslové pocity a bohatú fantáziu. Sú skromní, individualistickí a tvoriví.

Biela ako doplňujúca farba

sa objavuje u ľudí idealistov milujúcich pokoj. Hľadajú lepší svet pre budúce generácie.

Je ešte množstvo rozličných odtieňov základných farieb aury, ktorým sú priradené ďalšie vlastnosti a znaky. Dovárajú charakter človeka s jemnými odtieňmi a odlišnosťami, vyjadrujúcimi osobnosť každého z nás.

Zaujíma Vás farba Vašej aury?

Ponúkame vám možnosť vyhotovenia AURAFOTKY systémom AURA VIDEO STATION Digital 5.1.