Čo sú to čakry

čo sú to čakry

Rovnako ako má telo svoje orgány, čakry sú orgánmi svetelného energetického poľa - aury. Slovo čakra pochádza z jazyka sanskrit a znamená kotúč. Senzibili dokážu vidieť tieto kotúče, rozoznať ich tvar a farby. Tento viditeľný okraj disku - čakra - nasáva energiu a špirálovito ju posúva cez vrstvy aury do svojho centra.

energetické zakončenia

Systém čakier vykazuje 12 vírivých zakončení, akýchsi 12 lievikov. Číslo 12 pôsobí vo všetkých oblastiach ako stabilizujúca a harmonizujúca sila, v meraní času, v hudbe (12 poltónov v oktáve), v členení nebeského rovníka (12 hviezdnych znamení). Aj v náboženskej tradícii hrá číslo 12 veľkú rolu. Napríkald Ježiš mal 12 učeníkov a mnoho ďalších príkladov.
Rovný "tucet" sa v každom prípade javí ako niečo, čo signalizuje rozdelenie, mieru a harmóniu. A rovnaké je to aj v našom systéme čakier, o ktorých rovnováhu sa musíme starať, pokiaľ chceme byť zdraví.

Zvláštnosťou je, že dve čakry, vrchná - korunná čakra - a spodná - koreňová čakra, sú zvislo energeticky spojené a prijímajú energiu zhora a zdola. Zvyšných päť je napojených na tento pozdĺžny tok energií. Prijímajú energiu spredu a zozadu, transportujú ju až k fyzickému telu a končia akoby zaháknuté na chrbtici.

Čakry však môžu byť vnímané nielen vo svojej energetickej podobe, ale i vo forme farieb. Aj preto, že farebná vnímavosť nie je u všetkých ľudí rovnaká, priradenie farieb k jednotlivým čakrám sa presadilo medzinárodne. Tak mohli byť čakry priradené frekvenciám farieb svetelného spektra vo vzostupnom poradí.
Autori tradičných indických textov, ktorí sa venovali čakrám, zvolili symboly, mená božstiev, zvieracie podoby a metaforické obrazce, aby vyjadrili ich energetickú dynamiku a aktivitu. Fungujúcu čakru predstavovali vo forme rozkvitnutého kvetu, pričom frekvenciu jej vlnenia naznačili počtom okvetných lístkov. Na obrázku vidíme ich zjednodušený tvar, umiestnenie a farbu.

Poznáme 7 hlavných čakier

čo sú to čakry

nervové pletence

Nervové pletence

Každej čakre prislúchajú tzv. nervové pletence. Sú to zhluky vlákien, ktoré vystupujú z miechy otvormi na stavcoch chrbtice. Ďalej sa rozvetvujú a vytvárajú husté, navzájom prepojené nervové povrazce - pletence.

Žľazy s vnútornou sekréciou

Každá čakra riadi konkrétne žľazy s vnútornou sekréciou. Prostredníctvom hormónov a enzýmov je schopná zasiahnuť všetky telesné funkcie. Vyvoláva liečebné procesy, reguluje činnosť imunitného systému, umožňuje regeneráciu buniek, udržuje v činnosti orgánové funkcie a všetky procesy látkovej výmeny.

žľazy s vnútornou sekréciou

Každá čakra má svoje zvláštne úlohy a to ako vo fyzickej tak aj v energetickej oblasti. Ale zároveň všetky čakry naväzujú na seba, navzájom sa ovplyvňujú. Sú akoby nosičom informácií všetkých životných procesov - rastu, regenerácie, liečenia, práce, sily, vôle, schopnosti uvažovať, hormonálnej sústavy, imunitného systému, trávenia... Komunikačnú sieť, ktorá spája vzájomne všetky čakry tradične nazývame systémom nádí. Jeho vzhľad a stav nám poskytuje informácie o našich charakterových vlastnostiach, talentoch, sklonoch a potrebách, silných a slabých stránkach, ale aj mediálnych vlastnostiach v zmysle jasnovidnosti, duchovného liečenia, materializácie, dematerializácie.

Vlastná dynamika jednotlivej čakry je však u každého človeka iná, a jej sila, či oslabenie rozhoduje v každej chvíli o našom zdraví.

Je mnoho techník, ktorými to môžeme dosiahnuť, ovplyvniť a pomôcť tak sami sebe.