Čo je to aura

čo je to aura

Už od dávnych čias ľudia vnímajú duchovný svet, cítia a vidia svetlá a farby okolo ľudí. V každej kultúre majú tieto svetlá iný názov a zobrazovali ich u spirituálne vyspelejších ľudí ako aurické žiare okolo ich korunnej čakry. V kresťanstve ich voláme glórie.

Vývojom sa akoby tieto danosti ľudí vytrácali, lebo ich záujem sa preorientoval na materiálno a pokrok vo všetkých oblastiach života. V dnešnej dobe sa k nám vracajú aj prostredníctvom rozličných učení, liečiteľov a začíname objavovať objavené.

rozloženie aury okolo tela

Aj preto možno znie pre niektorých ľudí neuveriteľne, že nie sme tvorení len naším fyzickým telom. Telo každej živej bytosti obteká pulzujúce elektromagnetické pole energií, ktoré tvoria tri základné energie zvané:

Senzitívni ľudia, ktorí dokážu vnímať jemné bioenergie, popisujú auru ako farebné vrstvy kopírujúce obrysy tela, ktoré sa neustále menia v závislosti na zdravotnom stave, emóciách a duševnom vývoji človeka . Zdravý človek má auru tvaru vajíčka, ktorej šírka dosahuje približne 2,5 až 3 metre. Liečitelia a majstri ju môžu mať aj širšiu. Ezoterické učenia priraďujú tomuto energetickému poľu určitý počet vrstiev, z ktorých má každá súvislosť s niektorou z farieb svetelného spektra a vlastnosťou, pričom každá pribúdajúca vrstva smerom od fyzického tela začína v prvej, t.j prekrýva všetky predchádzajúce.

Auru tvoria tri úrovne jemnohmotných tiel: fyzická, astrálna a spirituálna.

Na fyzickej úrovni sú tzv.:

  • éterické telo
  • emocionálne telo
  • mentálne telo

1. Éterické telo je pre fyzické telo darcom tepla, ktoré k nemu privádza z kozmickej energie. Drží hmotu fyzického tela a prejavuje sa v ňom túžba žiť, bolesť, radosť. Prislúcha mu farba červená.
Ak je táto vrstva dostatočne silná, je fyzické telo zdravé a môžeme si ho užívať skrz piatich zmyslov.

2. Emocionálne telo je nositeľom citov, emócií a charakterových vlastností, prejavuje sa v ňom náš citový život. Prislúcha mu farba oranžová.
Povahové vlastnosti a vlohy určujú jeho jasnosť a priehľadnosť. Ak sa v jadre cítime šťastní je farba jasná a svetlá, ale negatívne a nevyriešené emócie ho zatemňujú.

3. Mentálne telo odzrkadľuje naše myšlienky, predstavy v racionálnom svete, prejavujú sa v ňom informácie o našom zdravotnom stave. Prislúcha mu farba žltá.
Ak sa chceme vyvíjať smerom k lepšiemu, mali by sme pozitívnymi myšlienkami povzbudzovať náš vývoj. Temné myšlienky vývoj brzdia.

4. Astrálnu úroveň aury tvorí vyššie mentálne telo.

Je to miesto, kde sa naše aury prelínajú a vzájomne pôsobia na naše okolie - ostatných ľudí, zvieratá, rastliny a vesmír. Prislúcha mu farba zelená. Ním preciťujeme lásku vzťahov, city a pocity na vyššej úrovni, t.j. trvalé, hlboké city.

Spirituálnu úroveň tvoria:

  • vyššie éterické telo - spirituálne
  • vyššie emocionálne telo - kauzálne
  • vyššie mentálne telo - keterické

5. Spirituálne telo je spojené s vyššou vôľou. Prislúcha mu farba tyrkysová.
Slúži ako éterický vzor pre prvú vrstvu aury - éterické telo. Je spojené s vedomím a svedomím, zodpovednosťou za vlastné činy.

6. Kauzálne telo umožňuje precítiť duchovný svet. Prislúcha mu farba tmavomodrá.
Je v nej láska vyššieho vedomia - duchovno- ovplyvňuje nás a naše životy, objímajúca a ochraňujúca všetko živé.

7. Keterické telo nás spája s božou mysľou, našou vyššou pravdou, naším vyšším vedomím, stvoriteľom. Prislúcha mu farba fialová.
Liečitelia cez ňu žiadajú a dostávajú energiu potrebnú pre liečenie.

V tejto poslednej vrstve aury vyúsťujú "lieviky" čakier, ktoré nasávajú kozmickú energiu, aby ju svojím neustálym špirálovitým pohybom cez jednotlivé vrstvy jemnohmotných tiel privádzali k hmotnému - fyzickému - telu a v ňom cez energetické kanály "dobíjali" energiou všetky časti ľudského tela a hlavne udržiavali ho v energetickej rovnováhe - v zdraví.

Zaujíma Vás farba Vašej aury?

Ponúkame vám možnosť vyhotovenia AURAFOTKY systémom AURA VIDEO STATION Digital 5.1.