Aurafoto - fotografia aury - analýza Vašej osobnosti

Už od dávnych čias ľudia vnímajú duchovný svet, cítia a vidia svetlá a farby okolo druhých ľudí. V našej kresťanskej kultúre tieto svetlá voláme glórie, alebo aj aury. Senzitívni ľudia, ktorí dokážu vnímať jemné bioenergie, popisujú auru ako farebné vrstvy kopírujúce obrysy tela, ktoré sa neustále menia v závislosti na zdravotnom stave, emóciách a duševnom vývoji človeka.

aurafoto

V posledných desaťročiach ľudia vyvinuli prístroje, ktoré dokážu auru človeka zaznamenať a školení špecialisti dokážu tieto záznamy aury interpretovať. Vyhotovenie fotografie aury je dnes už rýchly proces a špecialista pomocou ďalšieho software a odborných vedomostí dokáže podľa týchto fotografií a ďalších údajov vyčítať Váš aktuálny stav, fyzickú a mentálnu uvoľnenosť, citovú a energetickú vyváženosť, rovnováhu čakier alebo náznaky možných zdravotných problémov.

Ako prebieha fotografovanie aury v našom ŠTÚDIU AURA FOTO?

Úvodný rozhovor

Na začiatku stretnutia s Vami špecialista, poradca realizuje úvodný rozhovor.

Následne prebehne samotné meranie prístrojom Aura Video Station. Ide o interaktívny a multimediálny počítačový systém s biologickou spätnou väzbou, ktorý slúži na nasnímanie a zobrazenie aury. Systém je založený na dlhoročných štúdiách a vedomostiach z oblastí biologickej spätnej väzby, vplyvu farieb na ľudskú psychiku, systému ľudských energetických polí a vedách o duchovnom tele.

Video o priebehu merania Vašej aury

Pozrite si video o priebehu fotografovania aury v našom nitrianskom Štúdiu aura foto. Analýzou aury tak dokážete získať podrobné vyhodnotenie Vašej osobnosti, získate ďalší nástroj na svoje hlbšie sebapoznanie a návod na prípadné zlepšenie stavu v problematických oblastiach.

Meranie aury

Na zobrazenie aktuálneho stavu aury používa toto zariadenie ručný biosenzor, ktorý pracuje na základe meraní elektrickej aktivity a vodivosti ľudskej kože. Merania aj samotné vyhodnocovanie prebiehajú zároveň, v reálnom čase. Systém pomocou biologickej spätnej väzby nasnímané údaje vyhodnocuje, spracúva ich a porovnáva s hodnotami citových stavov. Po spracovaní prístroj údaje zobrazuje na monitore počítača buď vo forme grafov ako rôzne aktivity a prejavy energie alebo ako Vašu jedinečnú aura fotografiu.

Výsledkom je fotografia Vašej aury, aura obrázok, ktorý obsahuje vizuálne informácie o Vašich individuálnych bio-energetických poliach, citových energetických stavoch a Vašom type osobnosti.

Vyhodnotenie nameraných údajov

Po vlastnom nameraní ústne vyhodnocujeme získané hodnoty, analyzujeme celkovú snímku vašej aury. Snímka aury totiž dokáže často odhaliť potenciálne riziká a vie upozorniť, na ktorú oblasť vášho života by ste sa mali v najbližšom období sústrediť.

Počas vyhodnotenia podľa nameraných hodnôt spoločne konzultujeme jednotlivé oblasti Vášho života, záleží od Vás, do akej miery chcete o týchto oblastiach hovoriť. V prípadoch, kde sa ukáže nevyváženosť, energetická slabosť, náznaky možných zdravotných problémov a podobne budeme spoločne hľadať možné príčiny. Odporúčame rôzne techniky a nástroje pre zlepšenie Vášho stavu, či už úpravou životosprávy, úpravou stravovania, odporúčaním vhodných fyzických cvičení, vhodnej duševnej hygieny alebo aj ďalších techník, ako sú svetelná terapia, masáže, techniky psychohygieny a podobne.

Ponúkame Vám dva spôsoby vyhodnotenia.

Celkovú individuálnu analýzu Vašej osobnej aury. Je zaujímavá nielen pre tých, ktorí majú záujem o hlbšie sebapoznanie, ale môže odhaliť nepoznané aj tým, ktorí sa z tohto pohľadu ešte nevnímajú. Pri voľbe celkovej analýzy Vám vytlačíme súbor materiálov, ktorý zahŕňa napríklad určenie Vášho typu osobnosti a jeho stručnú charakteristiku, rovnováhu YIN-YANG energie v organizme, silu a priechodnosť jednotlivých čakier, grafy energetickej úrovne, vzájomné súvislosti jednotlivých čakier a vnútorných orgánov, sadu odporúčaní pre rôzne oblasti Vášho života.

Druhou formou vyhodnotenia je Kontrolná fotografia Vašej aury. Dozviete sa, ktorej osobnostnej kategórii ste najviac podobní, v akom energetickom stave sa nachádzajú Vaše čakry, čo signalizuje ich malý, alebo veľký energetický potenciál.

Pre viac informácií kliknite na jeden zo spôsobov nižšie:

1 > INDIVIDUÁLNA ANALÝZA VAŠEJ AURY - kliknite pre zobrazenie podrobností ▼

9 stranový súbor materiálov o Vašej aure

V priebehu celkovej analýzy Vám vytlačíme súbor materiálov, ktorý zahŕňa napríklad určenie Vášho typu osobnosti a jeho stručnú charakteristiku, rovnováhu YIN-YANG energie v organizme, silu a priechodnosť jednotlivých čakier, grafy energetickej úrovne, vzájomné súvislosti jednotlivých čakier a vnútorných orgánov, sadu odporúčaní pre rôzne oblasti Vášho života, individuálnu analýzu Vašej osobnej aury a mnoho ďalšieho.

 • prvá strana - na fotografickom papieri vytlačíme auru celej postavy a čakier
 • strany 2 až 9 - zobrazíme a v texte vysvetlíme zobrazené biografy:
  • graf fyzickej uvoľnenosti
  • graf ukazovateľa citového stavu, reálnych myšlienok a citových výkyvov
  • graf mentálnej uvoľnenosti
  • graf energetického prúdenia v rôznych častiach organizmu
  • graf rovnováhy yin a yang
  • graf percentuálneho rozdelenia energie medzi telom, dušou a rozumom
  • graf energetickej rovnováhy čakier
  • diagram veľkosti aury v percentuálnom vyjadrení
  • podrobne analyzujeme Vašu osobnú farbu aury
Textovým vyhodnotením osobnosti na základe dominujúcej farby aury, podáme ucelený pohľad na Vašu osobnosť v oblasti fyzickej, citovej a mentálnej a charakterové vlastnosti Vašej osobnosti z rôznych pohľadov, postojov k životu, k okoliu, vzťahov...

aurafoto veľké vyhodnotenie

Snímka aury dokáže často odhaliť potenciálne riziká a vie upozorniť, na ktorú oblasť by ste sa mali v najbližšom období sústrediť. Správnymi postupmi a dodržiavaním odporúčaných techník a nástrojov tak môžu problémy veľmi rýchlo ustúpiť. Budete sa cítiť lepšie, vaša energia bude narastať, budete ju cítiť, ale môžete si ju nechať zmerať aj pri kontrolnom meraní aury (fotografia A6) o nejaký odporúčaný čas.

Služba je určená pre tých, ktorí majú záujem o hlbšie sebapoznanie.

Upozorňujeme, že vyhodnotenie vašej aury nenahrádza lekársku diagnostiku. Softvér hodnotí len energetický potenciál čakier v aktuálnej chvíli snímaný biosenzorom. Je len návodom pre dôkladnejšie sebapoznanie.

CENA SLUŽBY AURAFOTO - ANALÝZA VAŠEJ OSOBNOSTI (uvedená cena platí v našom štúdiu)

Podrobné vyhodnotenie energetického stavu aury a čakier
v textovom prevedení

Veľké vyhodnotenie (9 strán A4) 30 € s DPH, 50 minút

Ak máte záujem o túto službu alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte ma kontaktovať.
V prípade záujmu organizujeme meranie a analýzu aury aj mimo Nitry. Pokiaľ poznáte viac osôb, ktoré sa chcú dozvedieť o aure a farbách v nej, a máte možnosť zabezpečiť vhodné priestory, pricestujem za vami a vykonám meranie v mieste vášho bydliska.
Auru fotíme v našom ŠTÚDIU AURA FOTO, ktoré sa nachádza na Novozámockej ulici 37 v Nitre (v priestoroch bývalej predajne nábytku - viď mapa).

Zobraziť Štúdio Aura Foto na väčšej mape

2 > KONTROLNÁ FOTOGRAFIA VAŠEJ AURY - kliknite pre zobrazenie podrobností ▼

Takto vyzerá kontrolná, základná fotografia aury vo formáte A6 s biografmi

aurafoto graf

Čo sa môžete dozvedieť zo základnej fotografie aury?

 • - dozviete sa, ktorej osobnostnej kategórii ste na základe farby Vašej aury najviac podobní
 • - dozviete sa, v akom energetickom stave sa nachádzajú Vaše čakry, čo signalizuje ich malý, alebo veľký energetický potenciál

Kontrolnú fotografiu odporúčame zopakovať napríklad aj po ošetrení čakier colorterapiou, alebo po dlhodobejšom užívaní výrobkov alebo produktov, kde si takto môžete presvedčivo dokázať ich liečivé účinky.

Kontrolná fotografia je vo formáte A6 a obsahuje jednotlivé biografy, ktoré stručne charakterizujú jednotlivé oblasti merania.
CENA SLUŽBY AURAFOTO (uvedená cena platí v našom štúdiu)

Vyhodnotenie energetického stavu aury a čakier

Kontrolná fotografia s vyhodnotením (A6): 20 € s DPH, 30 minút
Kontrolná fotografia (A6): 10 € s DPH, 10 minút


Ak máte záujem o túto službu alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte ma kontaktovať.
Auru fotíme v našom ŠTÚDIU AURA FOTO, ktoré sa nachádza na Novozámockej ulici 37 v Nitre (v priestoroch bývalej predajne nábytku - viď mapa).

Zobraziť Štúdio Aura Foto na väčšej mape