Aura a masáže

čo je to aura Kvalitu ľudskej aury, jej tvar a farby v nej, ovplyvňujú nielen naše myšlienky, konania a povahové vlastnosti , ale vplývajú na ňu aj energie vonkajšie, t.j. energie prostredia, v ktorom sa pohybujeme, energie ľudí, s ktorými prichádzame do styku. Taktiež rozličné ľudské činnosti, ktorými neprimerane zaťažujeme naše telo a svaly spôsobujú, že sa v našej aure objavia zatienenia, či tmavé šmuhy. Na fyzickej úrovni sa to prejaví ako bolesť, obmedzený pohyb, stuhnutie svalu.

V takomto prípade môže pomôcť masáž ako jedna z techník, ktorá uvoľňuje stuhnutia a obmedzenia pohybu a následne aj bolesť. Existuje veľa druhov masáží , vhodné na rôzne problémy, pre rôzne skupiny ľudí, či jednotlivcov.

Pri masáži dochádza k uvoľňovaniu energie tak klienta ako aj masérky , a tým i vzájomnému ovplyvňovaniu aury, čo sa prejavuje v intenzite farieb, dokonca v zmene farieb, ale len na krátku dobu . Klient energiu prijíma, masérka odovzdáva a naopak. V našom štúdiu sme zaznamenali , ako sa výmena energií prejavuje v aure klienta i masérky.

Zvolili sme klasickú masáž chrbta v kombinácii s reflexnou masážou chodidiel. Tento druh masáže pomáha zlepšiť prietok krvi a lymfy v organizme, ktorý následne podporuje rýchlejšie odplavenie škodlivých látok z tkanív, uvoľňuje svalové spazmy - stuhnutia, podporuje regeneráciu organizmu. Masáž môže byť aplikovaná jednorázovo, vtedy je prednostne zameraná na určitý zdravotný problém. Keď sa praktizuje pravidelne ako doplnok ostatných metód, ktorými cielene pracujeme na čistení a liečení aury, podporuje a predlžuje účinok nášho snaženia, čo sa znovu prejaví v intenzite farebnosti aury.

Aura masérky pred masážou
Aura masérky pred vykonaním masáže

V aure masérky sú vidieť prevažne žlté a zelené odtiene, ktoré charakterizujú aj jej základnú farbu, jej osobnosť. Ľudia so žltozelenou aurou sú veselej povahy, majú silnú väzbu k prírode, liečivú schopnosť, humánnu povahu a tiež snahu pomáhať iným.

Aura masérky pred masážou - graf

Na grafe úrovne energií zobrazujú farebné stĺpce energiu v štyroch častiach fyzického tela: modrý stĺpec – hlavu, zelený stĺpec – hruď s ramenami, tyrkysový stĺpec – žalúdok a driekovú časť, červený stĺpec – panvu a spodnú časť tela. Energia pred vykonaním masáže u masérky je v menovaných častiach tela na rôznej úrovni, a teda nie je v harmónii.

Aura masérky po masáži
Aura masérky po vykonaní masáže

Ako už bolo spomenuté, aj pri tejto činnosti dochádza k výmene energií, kedy masérka pomocou popísaných masérskych techník napomáha obnoviť funkcie svalov a prietok lymfy klienta.

Aura masérky po masáži - graf

Na grafe úrovne energií vidíme, že zelený stĺpec sa dotiahol na úroveň modrého a červeného stĺpca, čo naznačuje, že výmenou energií došlo k harmonizácii energií v zodpovedajúcich častiach tela a teda k vyrovnaniu energie v hrudnej časti tela. Je zrejmé, že sa masérke pohybom rúk a hornej časti tela rozprúdila energia natoľko, aby nielen dokázala harmonizovať energie vo vlastnom tele, ale umožnila zvýšiť jej prúdenie aj smerom ku klientovi.

Aura klienta pred masážou
Aura klienta pred prijatím masáže

V aure klienta prevažuje oranžová farba, ktorá je aj farbou jeho osobnosti. Ľudia s oranžovou aurou sú kreatívni, samostatní, nezávislí.

Klient pociťuje stuhnutie svalov a zhoršenie hybnosti ramien a krku. V jeho aure sa spomenuté problémy prejavujú ako tmavé šmuhy v oblasti hornej časti tela.

Aura klienta pred masážou - graf

Na grafe úrovne energií vidíme tiež disharmóniu v príslušných častiach tela: modrý stĺpec hlava, zelený stĺpec – hruď s ramenami, tyrkysový stĺpec – žalúdok a driek, červený stĺpec – panva a dolná časť tela, t.z. stĺpce na grafe v rôznej výške.

Aura klienta 10 minút po masáži
Aura klienta 10 minút po masáži.

Keďže v tomto prípade bol klient intenzívnejším prijímateľom energie, vidíme v jeho aure aj farby masérky – zelenú a modrú, ktorú prúdením energie pri masáži prevzal od masérky. Masérka prostredníctvom masážnych techník pomáha uvoľniť bloky, rozprúdiť energiu a povzbudiť správnu činnosť svalov a lymfy klientovho tela.

Aura klienta 10 minút po masáži - graf

Na grafe úrovne energií je vidieť, že zelený stĺpec sa dotiahol na úroveň modrého stĺpca a tyrkysový na úroveň červeného stĺpca. To znamená, že u klienta nastalo uvoľnenie a zlepšilo sa prúdenie energie v príslušných častiach tela.

Aura klienta 20 minút po masáži
Aura klienta 20 minút po masáži.

V aure klienta intenzívnejšie prúdia odovzdané energie, klient cíti uvoľnenie stuhnutých svalov a lepšiu pohyblivosť v postihnutých miestach. Farby, ktoré obohatili klientovu auru sú čistejšie a jasnejšie. Je zrejmé, že masáž splnila svoj účel, nielen fyzicky, uvoľnením blokov vo svaloch, ale aj energeticky.

Aura klienta 20 minút po masáži - graf

Na grafe úrovne energií sa to prejavilo nasledovne: tyrkysový a červený stĺpec sa vyrovnali s modrým stĺpcom, tri energie sa zharmonizovali do rovnakej úrovne.

Aura klienta týždeň po masáži
Aura klienta týždeň po masáži

Z aury klienta vymizli farby, ktoré do nej vprúdili pri masáži z aury masérky, základná farba aury znova prevláda, veď charakterizuje jeho osobnosť . Klient ešte stále pociťuje blahodarný účinok uvoľnených svalov a lepšej hybnosti, ktoré vplyvom masážnej techniky zlepšili prietok krvi a pomáhajú odplaviť škodlivé látky zo svalov a krvi. Dobrý pocit z kvalitnej masáže pretrváva aj týždeň po masáži.

Aura klienta týždeň po masáži - graf

Na grafe úrovne energií je tiež ešte stále vidieť relatívnu rovnováhu, harmóniu, v príslušných častiach tela, t.j. rovnakú výšku stĺpcov v grafe.

Prečítajte si viac informácií a pozrite si video o tom,
ako prebieha fotografovanie aury v našom ŠTÚDIU AURA FOTO.